واردات کالا از چین تخصص ماست

واردات و صادرات کالا

انجام امور مربوط به خرید (واردات)کالا و یا فروش (صادرات) کالا رابه بهترین نحو و با حداقل زمان

با توجه به نیاز مبرم برخی صاحبین مشاغل ، صاحبان صنایع و کارگاههای صنعتی به افراد حقیقی و یا حقوقی جهت ارائه خدمات بازرگانی تخصصی ، این شرکت دپارتمان بازرگانی خارجی خود را با بکارگیری پرسنل متخصص در امر بازرگانی خارجی ، بازاریابی بین الملل و بازرگانی صنعتی با تسلط کامل به زبان خارجی و اصطلاحات تجارت بین الملل با این هدف راه اندازی کرده است که بتواند به مشتریان خود خدمات بازرگانی ، منبع یابی ، بازاریابی ، تحقیقات بازارهای صادراتی ، تبلیغات بین المللی و دیگر خدمات مربوطه ارائه نماید.
از این رو برآئیم با ارائه این خدمات ، انجام امور مربوط به خرید (واردات)کالا و یا فروش (صادرات) کالا رابه بهترین نحو و با حداقل زمان به انجام برسانیم . تخصصی سازی امور در معنای واقعی کلمه یعنی انجام هرنوع مسئولیت فقط به عهده نیروهای متخصص انجام شود .لذا در صورتیکه امر تجارت توسط نیروهای متخصص این شرکت انجام شود نه تنها مراحل تجارت سریع تر و کم هزینه تر انجام می گردد بلکه از هر نوع سوءاستفاده و یا اشتباهات گمرکی ناشی از عدم اطلاعات کافی در امر تجارت بین الملل نیز جلوگیری بعمل می آورد. تجربه هزاران سند وارداتی و صادراتی در طول سالیان فعالیت این شرکت تجربیاتی در اختیار نیروهای متخصص ما قرار می دهد که به طبع کمتر در اختیار صاحبان صنایع و مشاغل قرار می گیرد و این تجربیات علمی و عملی موجبات تسریع در امر تجارت کاهش هزینه ها و در نهایت آسایش خیال متقاضیان محترم را به همراه خواهد داشت.

برخی مشتريان ما
فهمیدم!
تایید
لغو