واردات کالا از چین تخصص ماست

تجارت با کشور چین - بازرسی و تایید اعتبار فروشنده

یکی از بزرگترین مشکلاتی که مشتریان ما همواره با شرکت های چینی داشته اند داشتن اعتبار فروشنده های مد نظرشان میباشد.
ما به شما عزیزان خدمات بازرسی و تایید اعتبار فروشنده ها را پیشنهاد میکنیم.

برای تایید اعتبار فروشنده راه های زیر را بررسی می‌کنیم:

 - موجودیت شرکت
 - تایید تلفن ها و حساب های بانکی
 - تایید نهایی برای بارگیری کالای مد نظر مشتری
 - بررسی مدارک شرکتی و دولتی شرکت در صورت نیاز
 - هماهنگی جهت اخذ نمونه
و.......

برخی مشتريان ما
فهمیدم!
تایید
لغو